Công ty Lương thực Đồng Tháp đã tổ chức thành công Đại hội Đảng viên Đảng bộ cơ sở lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công ty Lương thực Đồng Tháp đã tổ chức thành công Đại hội Đảng viên Đảng bộ cơ sở lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Công ty Lương thực Đồng Tháp đã tổ chức thành công Đại hội Đảng viên Đảng bộ cơ sở lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Công ty Lương thực Đồng Tháp đã tổ chức thành công Đại hội Đảng viên Đảng bộ cơ sở lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong Đại hội này nhằm giúp Đảng bộ tổng kết lại tình hình hoạt động chính trị trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 vừa qua và nêu ra phương hướng, nhiệm vụ của BCH trong nhiệm kỳ mới 2015 - 2020. Đại hội được tổ chức vào ngày 09/7/2015, tại Hội trường Khu Du lịch Mỹ Trà, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Lãnh đạo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp, Đảng ủy Tổng Công ty cùng hơn 134 Đảng viên trong Đảng bộ Công ty. Đại hội đã bầu ra BCH khóa mới gồm 09 đồng chí và Đại hội cũng đã bầu danh sách Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Lương thực miền Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 13 đ/c là đại biểu chính thức và 01 đ/c là đại biểu dự khuyết. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp trong sự hân hoan của toàn thể Đại biểu tham dự.

* Một số hình ảnh Đại hội: